Kontakt

President

Patrizia Frenz, DGKS

Universitätsklinik Innere Med III
Klin Abt f Rheumatologie
Währinger Gürtel 18-20
1090 Wien
Tel: +43 (0)1 40400 43840
Fax: +43 (0)1 40400 43850
patricia.frenz@akhwien.at

Facebook: https://www.facebook.com/rheumahealthprofessionals

Loading